jezdeckecentrum.ubp@email.cz

Telefon: P. Markéta Beránková 724 024 851

Facebook Jezdeckého centra

! AKTUÁLNĚ !

Obnoven přístup na stránku a zveřejněny informace o akcích pro rok 2018

Jezdecké Centrum Údolí Bakovského Potoka
Kdo jsme ? Jsme spolek spojující chovatele, majitele a příznivce koní z blízkého okolí města Slaného a přilehlé STŘEDOČESKÉ JEZDECKÉ STEZKY.
Našim sídlem je statek u Beránků v Drchkově čp 13, který nám poskytuje zázemí potřebné k uskutečňování našich jezdeckých a chovatelských cílů.
Náplní činnosti našeho spolku je organizování akcí s jezdeckou a chovatelskou tématikou, závodů a rozličných kulturních, nebo společenských akcí.
Budujeme, provozujeme a udržujeme tělovýchovná a další zařízení, která vlastníme nebo využíváme. Vytváříme široké možnosti využití těchto areálů
pro členy i zájemce z řad veřejnosti a mládeže. Hájíme zájmy naší jezdecké stáje a spolupracujeme s organizacemi ( ČJF, ČUS, sportovní svazy atd. )
okolními obcemi i jednotlivci. Zdejší zvlněná krajina sama vybízí k nejrůznějším jezdeckým a chovným aktivitám a možná právě proto má i chov koní
na staku u Beránků v Drchkově již docela dlouhou tradici...

Informace o možnostech jízdy na koni a ustájení koní v našem Jezdeckém centru !

Jaké akce pořádáme ? Mezi nejznámější akce našeho centra patří například oblíbené dětské dny, putování na koních údolím řeky Berounky,
koňské bály, sportovní víkendy a vyhlášené tradiční podzimní Hubertovy jízdy, kterých se každoročně účastní kolem 40 -50 koní a jezdců. S obcemi
ve svém okolí spolupracujeme na pořádání kulturních akcí, šermířských vystoupení, dožínek a dalšího programu pro veřejnost. Pro pořádání těchto
akcí jsou využívány pozemky rodiny Beránků ( Stáj U Beránků ), mezi které patří také písková jízdárna, parkurové kolbiště a okolní louky a polnosti.8.4.2018

Jarní úklid areálu JCUBP

Drchkov louka a okolí

30.4.2018

Čarodějnice v JCUBP

Drchkov statek

19-22.7.2018

Putování na koních - Újezdec u Slabců

Klubová akce pro členy

Sobota 8.9.2018

Pony hry Drchkov 2018

Na louce u Beránků v Drchkově

Neděle 9.9.2018

Hobby Drchkov 2018

Na louce u Beránků v Drchkově

Sobota 20.10.2018

Hubertova jízda Drchkov 2018

Podrobnosti doplnímeKoho potkáte v Jezdeckém centru ?

Členové ČJF


Beránek Jiří
Beránková Markéta
Dědková Dagmar
Hrnčířová Štěpánka
Jarešová Michaela

Klocová Klára
Kolková Jana
Matějovská Adéla
Miltrová Barbora
Miltrová Karolína

Patáková Petra
Suková Adéla
Suková Martina
Šímová Kateřina
Šímová Michaela

Špurková Jaroslava
Šulcová Kateřina
Tlustá Marie
True Emily Alice
Trunečková Andrea

Trunečková Tereza
Ťuláková Anežka
Vajnerová Tereza
Vydrová Lucie
Žabkovská Marie

Členové ostatní

Třesková Lucie
Jambricková Anna
Vojtěchová Lucie
Skorkovská Sandra

Beranová Pavlína
Černá Andrea
Rozenská Anna
Rozenská Kamila

Štreke Jan
Benešová Michaela
Čapková Nikola
Čapková Petra

Špurková Jaroslava st.
Špurek Oldřich
Vaníčková Alena
Zůna Jiří

Celkový počet členů za subjekt 41 z toho 25 ČJF